Chúng tôi là ai

Tập đoàn Ito là một công ty công nghệ, dịch vụ và kinh doanh
trong lĩnh vực lắp ráp điện tử chính xác

Thông điệp của Chủ Tịch

Triết lý định hướng, Nhiệm vụ và Tầm nhìn

Lịch sử hình thành

Chúng tôi ở đâu

Sự hiện diện toàn cầu

Chúng tôi làm gì

Điều chúng tôi thực hiện phụ thuộc vào những thương vụ tuyệt vời được thực hiện ở đâu — chẳng hạn, những yêu cầu của Khách hàng của chúng tôi tại Mỹ thì khác nhau rất nhiều so với tại Ấn Độ hay Trung Quốc.