[/ux_banner]

Chúng tôi là ai

Tập đoàn Ito là một công ty công nghệ, dịch vụ và kinh doanh
trong lĩnh vực lắp ráp điện tử chính xác

Thông điệp của Chủ Tịch

Triết lý định hướng, Nhiệm vụ và Tầm nhìn

Lịch sử hình thành

Chúng tôi ở đâu

Sự hiện diện toàn cầu

Chúng tôi làm gì

What we do depends a great deal on where we are doing it — our customer requirements in the USA are much different than they are in India or China, for example…