Hệ thống tích họp

Rất thường xuyên, Khách hàng yêu cầu Ito thiết kế và sản xuất vài công đoạn trong một dây chuyền sản xuất, khi chúng tôi trao đổi chi tiết rằng cả dây chuyền có thể tối ưu chi phí nếu tự động hóa vài khâu trước hoặc/và sau những công đoạn Ito làm. Điều này dẫn dắt buổi thảo luận sang chủ đề rằng Ito có thể tích họp những thiết bị của chúng tôi vào dây chuyền hiện có ở nhà máy hoặc sản xuất một dây chuyền tích họp hoàn chỉnh hơn là chỉ cung cấp một hoặc hai công đoạn riêng lẻ.

Chúng tôi có thể, và chúng tôi làm. Những hệ thống tích họp tùy chỉnh có thể chỉ đơn giản là kết nối bo mạch kiểm tra được phát triển bởi Khách hàng. Hay chúng tôi tích họp một thiết bị kiểm tra tự động hoặc những hệ thống lớn nơi những cấu trúc siêu nhỏ nano phức tạp được xây dựng bên trong công cụ được thiết kế từ đầu.

Chìa khóa để tích hợp thành công điều chúng tôi nhận ra đó là sự khiêm tốn. Chúng tôi biết rất nhiều về gia công chính xác, điều khiển chuyển động, quang học và quy trình lắp ráp. Tuy nhiên, chúng tôi không biết tất cả mọi thứ, và một ví dụ điển hình là công cụ kiểm tra được đề cập ở trên. Dự án đã rất thành công, nhưng nó chỉ thành công vì chúng tôi cởi mở về những gì chúng tôi có thể và không thể làm được, và chúng tôi đã làm việc với Khách hàng và các đối tác của chúng tôi để mang lại những kinh nghiệm thực tế cần thiết. Kết quả là một thiết kế vượt hơn thông số kỹ thuật và giúp hiện thực hóa sản phẩm mới từ phòng thí nghiệm sang sản xuất hàng loạt.

Đây là bản chất của khả năng Tập đoàn Ito như là một nền tảng để phát triển công nghệ. Chúng tôi hoạt động hơn 75 năm và các mối quan hệ chúng tôi đã phát triển khắp Châu Á, Bắc Mỹ và Châu Âu cho phép chúng tôi mang đến những chuyên gia thực sự đa dạng khi được yêu cầu, để học hỏi và trực tiếp hợp tác làm việc. Chúng tôi biết những gì chúng tôi giỏi và những gì chúng tôi không, và chúng tôi luôn rõ ràng về những điều này.

Chúng tôi khiêm tốn. Chúng tôi tập trung. Và chúng tôi làm theo phương châm: Do it. Do it right. Do it right now; có thể hiểu là: Hãy làm điều đó. Làm điều đúng. Làm điều đó ngay bây giờ. Nếu chúng tôi có thể giúp đỡ, chúng tôi sẽ nói có; còn không, chúng tôi có thể giới thiệu bạn đến một đối tác nào đó có thể, bởi vì trong phương châm của chúng tôi là: Hãy làm điều đó. Làm điều đúng. Làm điều đó ngay bây giờ. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho khách hàng của chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn, bao gồm tất cả mọi phương diện.