Triết lý định hướng, Nhiệm vụ và Tầm nhìn

Tập đoàn Ito là một tổ chức kỹ thuật, dịch vụ và kinh doanh tập trung vào Công nghệ, hoạt động tích cực ở tất cả thị trường toàn cầu. Chúng tôi thấu hiểu cách ứng dụng Công nghệ trong môi trường sản xuất thực tế, là cách chúng tôi mang giá trị tới những đối tác của Tập đoàn Ito. Chúng tôi chỉ đạt được đẳng cấp chuyên gia và giá trị gia tăng bằng việc tập trung vào những năng lực chủ đạo, những lĩnh vực trong công nghệ lắp ráp chính xác, đặc biệt là công nghệ kết nối vi mạch

Tải Thông Tin Công Ty