Lịch sử hình thành

Tập đoàn Ito đã khởi nghiệp từ 1946 với việc thành lập Công ty hóa chất Ito Chemical Works. Chúng tôi đã bắt đầu như một nhà sản xuất, đã phát minh, kinh doanh và sát nhập với những nhà sản xuất khác để mở rộng và chưa bao giờ đánh mất tâm thế này để xây dựng điều tuyệt vời tiếp theo

Tải Thông Tin Công Ty

1946
Tháng 10

Sáng lập Ito Chemical Works.

07/1948

Sáp nhập với Công ty Ito Yakuhin K.K, Chủ tịch Kikuo Ito

07/1948

10/1975

Thành lập Reike International Corporation, Công ty con đầu tiên

10/1982

Hiroyasu Ito trở thành Chủ tịch

10/1982

07/1987

Tăng vốn cổ phần lên 22,000,000 yen

03/1991

Hợp nhất Ito Yakuhin KK với Reinke International Corporation để thành lập Ito Corporation, Chủ tịch Hiroyasu Ito

03/1991

01/1994

Thành lập Ito America Corporation tại Mỹ, Chủ tịch Peter Opdahl

07/1998

Tăng vốn cổ phần lên 50,000,000 yen

07/1998

05/2006

Thành lập Ito Precision Technologies Limited tại Bangkok, Thái Lan

10/2006

Thành lập Ito Corporation (Cyprus) Limited

10/2006

04/2007

Peter Opdahl trở thành Chủ tịch của Ito Corporation.

12/2007

Thành lập Ito Technology và iToucan Technology Services tại Shenzhen, Trung Quốc

12/2007

10/2008

Thành lập Ito Precision Technologies Private Limited tại Chennai, Ấn Độ

09/2011

Mở Văn phòng Munich của Ito Corporation (Cyprus) Limited tại Đức

09/2011

07/2012

Thành lập Công ty TNHH Ito Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

05/2014

Thành lập Chi nhánh Ito Corporation tại Đài Bắc, Đài Loan

05/2014

01/2015

Ito Corporation tái cấu trúc thành Ito Group, trụ sở tại Singapore