Thông điệp của Chủ Tịch

Xin chào!

Kể từ thời điểm thành lập vào 1946, lịch sử Tập đoàn Ito là một trong những sự phát triển và đổi mới. Phần lớn thành công của chúng tôi đều đến từ ý tưởng rất đơn giản là “Nếu bạn làm những điều đúng, mọi người sẽ tiếp tục muốn làm việc với bạn”. Triết lý cốt lỏi rất đơn giản này thúc đẩy mọi quyết định của từng thành viên Tập doàn Ito.

Làm những gì đúng cũng có nghĩa là chúng tôi có một cái nhìn dài hạn về những lợi thế của việc đảm bảo rằng mọi thứ sẽ được thực hiện đúng ngay lần đầu tiên, cách chúng tôi đã hứa và là cách mà khách hàng mong đợi. Điều này đòi hỏi một môi trường làm việc thu hút những người giỏi nhất trên thế giới và cung cấp một cấu trúc mà họ có thể nổi trội. Chúng tôi dành nhiều thời gian và sức lực tại Tập đoàn Ito để cố gắng tạo ra một môi trường và đội ngũ nhân lực như vậy – điều mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ nhận thấy ngay lập tức nếu bạn hợp tác với chúng tôi.

Tôi khuyến khích bạn khám phá trang web của chúng tôi để tìm hiểu chi tiết hơn về chúng tôi là ai, chúng tôi làm gì và tại sao chúng tôi là một đối tác tuyệt vời và nền tảng cho sự phát triển. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng một thực tế rất đơn giản; Mọi người muốn làm việc với những người khác có cùng những giá trị như họ. Tại Ito, chúng tôi đã thành công trong việc làm đúng hơn 70 năm và chúng tôi hoàn toàn có ý định làm cùng một công việc tốt với sự chính trực và chuyên nghiệp miễn là có nhu cầu về những phẩm chất đó. Tôi hy vọng đó sẽ là một khoảng thời gian rất, rất dài.

Peter Opdahl

Tập đoàn Ito
Do it. Do it right. Do it right now.