Sản lượng cao

Được bán bởi:
Ito America, Ito China, Ito Europe, Ito India, Ito Japan, Ito Thailand

Sản xuất khối lượng lớn luôn được thực hiện tại một trong những đối tác của chúng tôi ở Châu Á. Ở phạm vi cuối cùng, chúng tôi sẽ xử lý khối lượng 10 nghìn / năm trong 3-4 lần sản xuất trải đều trong khoảng thời gian 12 tháng. Gần hơn với mức khối lượng 100K / năm, chúng tôi có thể lên lịch chạy sản xuất theo yêu cầu. Tập đoàn Ito hiện đang xử lý các mô-đun cảm biến, gói bán dẫn và cụm đầu phun công nghiệp ở cấp độ sản xuất này. Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ này, vui lòng liên hệ với văn phòng gần nhất với bạn thông qua một trong các liên kết dưới đây.

Product Enquiry