Quét áp suất

Được bán bởi:
Ito America, Ito Europe, Ito Japan, Ito Thailand

Please fill in the form to download Product Information
    Pressure Scanning™ cung cấp một cách mới để kiểm tra độ biến dạng và biến đổi áp suất trong kết nối keo dẫn điện ACF.

    Pressure Scanning™ là một dịch vụ độc quyền được cung cấp bởi Tập đoàn Ito để kiểm tra bên trong kết nối ACF khi áp lực đang được cung cấp. Vì nó xem xét sự phân phối áp suất trong quá trình lắp ráp, nên Pressure Scanning™ cung cấp sự thấu hiểu tốt hơn về cách sản phẩm bị biến đổi khi ACF hoặc ACP được gia nhiệt và ép lực.

    Trong video dưới đây, chúng ta thấy một mô-đun máy ảnh CMOS đang được lắp ráp bằng ACF. Mô-đun máy ảnh này có tỉ lệ lỗi cao hơn mong đợi đối với một số kết nối ở một phía của mô-đun. Phân tích cắt ngang của kết nối sau khi liên kết cho thấy rằng khu vực có khuyết tật cao hơn đang hiển thị kết nối hạt ACF cận biên, nhưng việc đọc phim trước tiêu chuẩn của sản phẩm và vật cố định không cho thấy bất kỳ vấn đề nào. Sau khi phân tích áp lực quét, chúng ta có thể thấy rõ mô-đun bị biến dạng dưới áp lực và đây là nguyên nhân của vấn đề. Phân tích sâu hơn cho chúng tôi thấy tại sao biến dạng đang diễn ra và cho phép một giải pháp được thực hiện để khắc phục vấn đề.

    Tập đoàn Ito cung cấp dịch vụ Pressure Scanning™ như một dịch vụ tiêu chuẩn và miễn phí cho khách hàng ACF và thiết bị gia công ACF của chúng tôi khi họ làm việc với chúng tôi để phát triển một quy trình hoặc sản phẩm mới. Đối với các công ty khác, chúng tôi cung cấp dịch vụ có thu phí. Vui lòng liên hệ với văn phòng gần bạn nhất để biết thêm thông tin. Giới thiệu đầy đủ về công nghệ cũng có sẵn để tải về tại liên kết sau.

    Product Enquiry