Hàng mẫu và Sản lượng rất nhỏ

Được bán bởi:
Ito America, Ito China, Ito Europe, Ito India, Ito Japan, Ito Thailand

Với số lượng 1-100, tất cả sản xuất được thực hiện tại Phòng thí nghiệm ứng dụng ACF của Ito Mỹ. Ở cấp độ sản xuất này, chi phí thiết lập là một phần đáng kể trong tổng chi phí, vì vậy khả năng làm việc với các thiết bị để bàn rất linh hoạt là một lợi thế lớn. Nó cũng cho phép các kỹ sư của chúng tôi làm việc trực tiếp với sản phẩm để phát triển quy trình cần thiết và duy trì kiểm soát chất lượng. Cuối cùng, tính chất nhỏ và khép kín của cơ sở cho phép khách hàng của chúng tôi mang theo các nguyên mẫu hoặc các sản phẩm khác mà họ không muốn gửi qua biên giới hoặc qua thư. Chúng tôi cũng mở cửa cho khách hàng tham gia vào hoạt động liên kết ACF cho các loại lắp ráp này.

Tập đoàn Ito hiện đang xử lý một loạt các tổ hợp nghiên cứu đáp ứng ngay, cảm biến y sinh, gói hiển thị mới và gói bán dẫn cho các loại lắp ráp này.

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ này, vui lòng liên hệ với văn phòng gần nhất với bạn thông qua một trong các liên kết dưới đây.

Product Enquiry