Thiết Kế và Sản Xuất

Năng lực kỹ thuật là yếu tố cốt lõi cho những điều chúng tôi làm và chúng tôi tập trung vào việc ứng dụng thực tế của công nghệ để giải quyết các bài toán trong sản xuất hiện đại. Sứ mệnh của chúng tôi là cải tiến hiệu quả hoạt động của các đối tác và chúng tôi thực hiện sứ mệnh này một cách nghiêm túc. Chúng tôi hiểu rằng các đối tác là những chuyên gia trong lĩnh vực riêng của họ – vượt quá chuyên môn của chính chúng tôi nhiều lần về nhiều mặt trong nhiều lĩnh vực. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng thời gian là nguồn lực mà không công ty nào có đủ, vì vậy chúng tôi tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong thị trường ngách của chúng tôi, để tiết kiệm thời gian của đối tác, cải tiến hiệu quả vận hành và giúp họ nắm bắt những cơ hội kinh doanh.

Tùy chỉnh Thiết bị

Tùy chỉnh Hệ thống tích họp

Dụng cụ, Đồ gá và Chỉnh sửa Thiết bị