Kinh Doanh

Bán hàng đứng cuối cùng trong trình tự công việc của chúng tôi, nhưng không phải vì nó ít quan trọng nhất. Bán hàng chỉ đơn giản là kết quả của việc chúng tôi chia sẽ nền tảng Kỹ thuật và Dịch vụ một cách chính xác, vì thế bán hàng sẽ theo sau hai bước đầu tiên một cách tự nhiên.

Tập đoàn Ito nhìn nhận việc bán hàng là sản phẩm cuối cùng của mọi việc mà chúng tôi làm. Điều này phù hợp với niềm tin của chúng tôi rằng đối với mỗi lần bán hàng, chúng tôi phải làm cho hai khách hàng hài lòng – khách hàng đã mua hàng của chúng tôi và khách hàng tạo ra sản phẩm cuối tại nơi sử dụng đầu tiên. Điều đó có nghĩa là chúng ta không chỉ phải hiểu thông số kỹ thuật của sản phẩm mà còn phải biết cách sử dụng nó hiệu quả nhất. Điều này thúc đẩy nhiều quy trình nội bộ trong Tập đoàn Ito nhằm xây dựng kỹ năng, kinh nghiệm và tư duy phân tích quan trọng cho đội ngũ bán hàng của chúng tôi.

Thiết bị và Phụ kiện liên quan

Các linh kiện và cụm lắp ráp phụ

Nguyên liệu và Vật liệu tiêu hao