Dịch Vụ Kỹ Thuật

Dịch vụ là một phần trong văn hóa làm việc của Tập đoàn Ito – đến mức chúng tôi đã đưa hình ảnh một người dang rộng đôi tay, đưa ra sự trợ giúp, vào biểu tượng logo của chúng tôi. Theo nghĩa đen, điều đó thể hiện chúng ta là ai.

Dịch vụ có nhiều dạng. Nó có thể là lắp đặt và chăm sóc sau bán hàng cho những dây chuyền sản xuất quan trọng nhất của Quý công ty, cho dù chúng tôi đã bán chúng hay không. Nó có thể được tìm thấy trong khả năng của chúng tôi trong việc phát triển Quy trình, Bảo trì và Khắc phục sự cố. Nó luôn là một phần của mọi đề xuất mà chúng tôi đưa ra, bởi vì chúng tôi hiểu rằng việc đáp ứng hơn mong đợi sẽ mở ra những cơ hội họp tác mới cho mọi người tại buổi họp.

Dịch vụ cũng là cách chúng tôi xây dựng niềm tin. Nhiều đối tác lớn của chúng tôi tham gia vào sản xuất với sản lượng rất lớn. Tất cả những Công ty thực hiện mức sản xuất này đều biết rằng sự cố sẽ xảy ra. Đó không bao giờ là câu hỏi. Câu hỏi đặt ra là tần suất chúng xảy ra và Quý công ty xử lý chúng như thế nào.

Tại Tập đoàn Ito, chúng tôi luôn chủ động làm việc để bảo dưỡng thiết bị, quy trình của chúng tôi và các đối tác chính họ cũng hạn chế lỗi và thời gian dừng máy. Và một khi lỗi hoặc thời gian dừng máy xảy ra, chúng tôi có mặt ở đó 100% để khắc phục sự cố, không bao giờ chỉ tay hướng dẫn. Khi vấn đề được giải quyết, chúng tôi dành thêm thời gian để phân tích nguồn gốc của vấn đề và đưa ra các cách tiếp cận hợp lý, thực tế để giảm hoặc hạn chế chúng trong tương lai.

Dịch vụ Đánh giá và Thiết kế gia công ACF

Hỗ trợ kỹ thuật On-Site

Dịch vụ Gia công ACF